هنروتجربه: «منگی»، «خط باریک قرمز»، «بزرگراه»، «نه»، «گلوله باران» و «سه اپیزود از حلب»، «چی‌چکا»، «کیارستمی و عصای گمشده»و «شهر سوخته» روز دو‌شنبه ۱۳ بهمن روی پرده سینماهای هنروتجربه می‌رود.

به گزارش سایت هنروتجربه، دوشنبه ۱۳بهمن‌ماه سینماهای هنروتجربه در شهرهای تهران، اصفهان، مشهد، تبریز،کرج و بوشهر  با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله اجتماعی میزبان تماشاگران هستند.

«منگی»: پردیس ستاره باران تبریز ساعت ۱۷، پردیس سینمایی ساحل اصفهان ساعت ۱۷:۴۵،خانه هنرمندان ساعت۱۸

«چی‌چکا»: سینما بهمن بوشهر ساعت ۱۸، پردیس سینمایی سیتی سنتر اصفهان ساعت ۱۷

«نه»پردیس سینمایی هویزه مشهد ساعت ۱۷،خانه هنرمندان ساعت ۱۴

«بزرگراه»: پردیس سینمایی سیتی سنتر اصفهان ساعت ۱۸:۴۰

«سه اپیزود از حلب»: پردیس سینمایی هویزه مشهد ساعت ۱۵

«خط باریک قرمز»: پردیس سینمایی هویزه مشهد ساعت ۱۱

«شهر سوخته»: پردیس سینمایی هویزه مشهد ساعت ۱۳

«کیارستمی و عصای گمشده»:خانه هنرمندان ساعت ۱۶

«گلوله باران»: پردیس اکومال کرج ساعت ۱۸