هنروتجربه: یکی از اخبار جالبی که از دل تاریخ شفاهی «والچر» درباره کمدی انیمیشنی دیزنی با نام «زندگی جدید امپراتور» / The Emperor’s New Groove بیرون آمد، یادآوری مستندی از دیزنی بود که نزدیک به دو دهه است بایگانی شده و شاید هرگز عرضه نشود!

این مستند با عنوان «سلول کوچک» / The Sweatbox را جان‌پل دیویدسن و ترودی استایلر، همسر استینگ موسیقی‌دان، کارگردانی کرده‌اند. آن طور که در تاریخ شفاهی «زندگی جدید امپراتور» ثبت شده، این انیمیشن در ابتدای تولید و ارایه طرحش، فیلم کاملا متفاوتی بود با عنوان «پادشاهی خورشید» که ترانه‌های اریژینالی از استینگ را هم در خود داشت. دیویدسن و استایلر مستندی درباره تولید این انیمیشن دیزنی ساختند اما کمپانی در نهایت – پس از جلسه‌ها و گفت‌وگوهای پرمناقشه و نمایش‌های فاجعه‌بار – آن را بایگانی کرد.

در تاریخ شفاهی «والچر» آمده است که «مستند «سلول کوچک» در جریان تولید، از مستندی اطلاعاتی درباره چگونگی ساخت یک انیمیشن به اثری مستقل و کوبنده و گاه بامزه در باب تولید – و گاهی تولیدنشدن – اثری «مردانه» در دیزنی بدل شد. «سلول کوچک» که در بعضی جشنواره‌های سال ۲۰۰۲ روی پرده رفت، دست‌آخر نشان داد که آن قدر صادق و حقیقت‌گو است که دیزنی نمی‌تواند عرضه‌اش را تاب بیاورد. با این حال، در دوره‌هایی یک نسخه از فیلم در «یوتیوب» یا سایت‌های تورنت دیده شد.

  • ایندی‌وایر