هنروتجربه: «منگی»، «بزرگراه»، «پارمیدا»، «نه»، «بی‌گاه»، «چی‌چکا»، «پرو» و «یلدا» روز چهار‌‌شنبه ۱۵ بهمن روی پرده سینماهای هنروتجربه می‌رود.

به گزارش سایت هنروتجربه، چهار‌شنبه ۱۵ بهمن‌ماه سینماهای هنروتجربه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله اجتماعی در تهران، کرج، اصفهان، مشهد و بوشهر میزبان تماشاگران هنروتجربه هستند.

«منگی»: پردیس سینمایی هویزه مشهد ساعت ۱۷،سینما ساحل اصفهان ساعت ۱۸:۲۵

«پارمیدا»: پردیس سینمایی هویزه مشهد ساعت ۱۱

«پرو»: پردیس سینمایی هویزه مشهد ساعت ۱۵

«یلدا»: پردیس سینمایی هویزه مشهد ساعت ۱۳

«نه»: پردیس سینمایی اکومال کرج ساعت ۱۸،ستاره باران تبریز ساعت ۱۷

«چی‌چکا»: سینما بهمن بوشهر ساعت ۱۸

«بزرگراه»: خانه هنرمندان ساعت ۱۶

«بی‌گاه»: خانه هنرمندان ساعت ۱۴