هنروتجربه: «منگی»، «خط باریک قرمز»، «بزرگراه»، «گلوله باران»، «چی‌چکا» و «بازگشت کوتاه» روز پنجشنبه ۱۶ بهمن روی پرده سینماهای هنروتجربه می‌رود.

به گزارش سایت هنروتجربه،پنج‌شنبه ۱۶ بهمن‌ماه سینماهای هنروتجربه در تهران، کرج، مشهد و اصفهان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله اجتماعی میزبان تماشاگران هستند.

«منگی»: پردیس سینمایی هویزه مشهد ساعت ۱۱، پردیس سینمایی ساحل اصفهان ساعت ۱۸:۲۵، پردیس اکومال کرج ساعت ۱۷، خانه هنرمندان ساعت ۱۴

«خط باریک قرمز»: پردیس سینمایی هویزه مشهد ساعت ۱۳

«گلوله باران»: پردیس سینمایی هویزه مشهد ساعت ۱۵

«بزرگراه»: پردیس سینمایی هویزه مشهد ساعت ۱۷

«بازگشت کوتاه»: خانه هنرمندان ساعت ۱۶

«چی‌چکا»: خانه هنرمندان ساعت ۱۸