هنروتجربه: «منگی»، «خط باریک قرمز»، «بزرگراه»، «پارمیدا»، «چی‌چکا» و «یلدا» روز جمعه ۱۷ بهمن روی پرده سینماهای هنروتجربه می‌روند.

به گزارش سایت هنروتجربه، فیلم‌های «منگی»، «خط باریک قرمز»، «بزرگراه»، «پارمیدا»، «چی‌چکا» و «یلدا» جمعه ۱۷ بهمن‌ماه در سینماهای تهران، مشهد، کرج، بوشهر و اصفهان اکران می‌شوند. سینماهای هنروتجربه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله اجتماعی میزبان تماشاگران هنروتجربه هستند.

«منگی»: پردیس سینمایی هویزه مشهد ساعت ۱۷، پردیس سینمایی ساحل اصفهان ساعت ۱۸:۲۵

«خط باریک قرمز»: خانه هنرمندان ساعت ۱۶

«چی‌چکا»: سینما بهمن بوشهر ساعت ۱۸

«بزرگراه»: پردیس اکومال کرج ساعت ۱۸

«پارمیدا»: خانه هنرمندان ساعت ۱۸

«یلدا»: خانه هنرمندان ساعت ۱۴