هنروتجربه: «منگی»، «خط باریک قرمز»،«بزرگراه»، «نه» و «کیارستمی و عصای گمشده» روز شنبه ۱۸ بهمن روی پرده سینماهای هنروتجربه می‌رود.

به گزارش سایت هنروتجربه،شنبه ۱۸ بهمن‌ماه سینماهای تهران، مشهد، اصفهان، کرج و تبریز با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله اجتماعی میزبان تماشاگران هنروتجربه هستند.

«منگی»: پردیس سینمایی هویزه مشهد ساعت ۱۳، پردیس سینمایی ساحل اصفهان ساعت ۱۸:۲۵

«نه»: پردیس سینمایی اکومال کرج ساعت ۱۸، خانه هنرمندان ساعت ۱۴

«کیارستمی و عصای گمشده»: خانه هنرمندان ساعت ۱۶

«خط باریک قرمز»: پردیس ستاره باران تبریز ساعت ۱۷

«بزرگراه»: خانه هنرمندان ساعت ۱۸