هنروتجربه: تبلیغات محیطی فیلم‌های در حال اکران و برنامه‌ آینده گروه هنروتجربه در خانه هنرمندان انجام ‏می‌شود.

موسسه هنروتجربه برای معرفی فیلم‌های در حال اکران و برنامه آینده خود از نمایشگر محیطی و دیگر امکانات تبلیغی در فضای باز خانه هنرمندان بهره می‌برد.