هنروتجربه: «منگی»، «بزرگراه»، «نُه»، «بی‌گاه»، «گلوله باران»، «چی‌چکا»، «پرو» دوشنبه ۲۰ بهمن روی پرده سینماهای هنروتجربه می‌روند.

به گزارش سایت هنروتجربه، دوشنبه ۲۰ بهمن‌ماه سینماهای هنروتجربه در تهران، کرج، مشهد، بوشهر و اصفهان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله اجتماعی میزبان تماشاگران هستند.

«بزرگراه»: خانه هنرمندان ساعت ۱۴، سینما بهمن بوشهر ساعت ۲۲:۳۰

«منگی»: پردیس سینمایی ساحل اصفهان ساعت ۱۸:۲۵

«بی‌گاه»: پردیس سینمایی هویزه مشهد ساعت ۱۳

«گلوله باران»: خانه هنرمندان ساعت ۱۶

«چی‌چکا»: سینما بهمن بوشهر ساعت ۱۸

«پرو»: پردیس اکومال کرج ساعت ۱۸

«نُه»: خانه هنرمندان ساعت ۱۸