هنروتجربه: فیلم‌های «منگی»، «در جستجوی خانه خورشید»، «بی‌گاه» ،«پارمیدا»و «کیارستمی و عصای گمشده» سه شنبه ۲۱ بهمن ماه روی پرده سینماهای هنروتجربه می‌روند.

منگی: پردیس سینمای هویزه مشهد ساعت ۱۱، پردیس سینمایی ساحا اصفهان ساعت ۱۸:۲۵، خانه هنرمندان ساعت ۱

پارمیدا: پردیس ستاره باران تبریز ساعت۱۷:۱۵

در جستجوی خانه خورشید: خانه هنرمندان ساعت ۱۶

بی‌گاه: خانه هنرمندان ساعت ۱۸

کیارستمی و عصای گمشده: پردیس اکومال کرج ساعت ۱۸