هنروتجربه: فیلم‌های «منگی»، «خط باریک قرمز»، «نُه»، «پرو» و «شهر سوخته» چهارشنبه ۲۲ بهمن ماه روی پرده سینماهای هنروتجربه می‌روند.

به گزارش سایت هنروتجربه، سینماهای هنروتجربه در شهرهای تهران،اصفهان،تبریز و کرج چهارشنبه ۲۲ بهمن با رعایت پروتکل‌های بهداشتی میزبان تماشاگران هستند.

«منگی»: پردیس سینمای هویزه مشهد ساعت ۱۷، پردیس سینمایی ساحل اصفهان ساعت ۱۸:۲۵

«خط باریک قرمز»: خانه هنرمندان ساعت ۱۶،اکومال کرج ساعت ۱۸

«نُه»: پردیس ستاره باران تبریز ساعت ۱۷:۱۵

«پرو»: خانه هنرمندان ساعت ۱۸

«شهر سوخته»: خانه هنرمندان ساعت ۱۴