هنروتجربه: تبلیغات محیطی جدیدی برای آثاری که در هنروتجربه اکران می‌شود، تدارک دیده‌شده است.

تبلیغات محیطی جدیدی در راستای اطلاع رسانی آثاری که در هنروتجربه اکران می‌شوند، طراحی شده و نمونه‌هایی ازآن در سینما فرهنگ نصب شده است.

پیش از این نیز تبلیغات محیطی جدید فیلم‌های در حال اکران و برنامه‌ آینده هنروتجربه در خانه هنرمندان نصب شده‌بود.