هنروتجربه:  موزه سینما شامگاه یکشنبه ۱۰ اسفند، میزبان برگزاری آیین دیدار دو فیلم «سبالو» به کارگردانی محسن نساوند و «اینجا کن است اینجا کن نیست» به کارگردانی علیرضا غفاری بود. در این مراسم علیرضا غفاری، فاطمه معتمدآریا ، امیر عابدی، پیمان ناجی، هادی آفریده، محمود گبرلو، مهدی گلستانه و … حضور داشتند.

 

عکس:سحر قریب