هنروتجربه: پردیس سینمایی صبا مال از روز دوشنبه دوم فروردین، به جمع سینماهای نمایش دهنده فیلم‌های «هنروتجربه» اضافه می‌شود.

پردیس سینمایی صبا از روز دوشنبه دوم فروردین ۱۴۰۰ در سانس‌ ساعت ۱۷ نمایش فیلم‌های گروه هنروتجربه را آغاز می‌کند. در اولین روز نمایش آثار هنروتجربه در این پردیس، «سوم آذر شهر» در ساعت  ۱۷ بر پرده می‌رود.

پردیس سینمایی صبا مال در منطقه ۱۱ شهرداری تهران میدان حر، خیابان کارگر جنوبی واقع شده است. این سینما با پنج سالن ، ٨٠٠نفر ظرفیت دارد.