هنروتجربه: تهیه‌کنندگان ملزم به توقف فیلم‌برداری و تولید در شهرهای وضعیت قرمز هستند.

به گزارش سایت هنروتجربه به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی، در پی استعلام برخی از تهیه کنندگان مبنی بر نحوه فعالیت پروژه ها، روابط عمومی سازمان سینمایی اعلام کرد:« در شهرهایی که از سوی ستاد ملی کرونا قرمز اعلام می شوند با توجه به ممنوعیت تجمع، تهیه کنندگان پروژه های سینمایی و نمایش خانگی ملزم به توقف فیلمبرداری و رعایت کامل شرایط تولید در وضعیت قرمز کرونایی هستند».

برچسب‌ها: