هنروتجربه: «دِرب» به تهیه‌کنندگی سید رضا محقق، کارگردانی و نویسندگی سید هادی محقق و «علفزار» به کارگردانی و نویسندگی کاظم دانشی و تهیه‌کنندگی بهرام رادان پروانه ساخت سینمایی گرفتند.

شورای صدور پروانه ساخت در جلسه اخیر با هشت فیلم‌نامه موافقت کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، فیلم‌نامه‌های «بَلیط (بلوط)» به تهیه‌کنندگی سید علیرضا سجادپور، کارگردانی و نویسندگی مرتضی رحیمی، «رفقای اورژانسی» به تهیه‌کنندگی علی شاه‌حاتمی، کارگردانی مشترک حسن صیدخانی و حسین صیدخانی و نویسندگی مشترک مریم اشرفی و محمود بیگدلی، «رویای ساحلی» به تهیه‌کنندگی رقیه احمدی، کارگردانی آرش سجادی فرید و نویسندگی مشترک کاوه سجادی فرید و آرش سجادی فرید، انیمیشن «الماس خانه ما» به تهیه‌کنندگی و نویسندگی سمیه زارعی و کارگردانی اردلان ملک‌زاده، «جاده ۲۰۰۰» به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و نویسندگی منیژه حکمت، «دِرب» به تهیه‌کنندگی سید رضا محقق، کارگردانی و نویسندگی سید هادی محقق، «لوچی» به تهیه‌کنندگی صادق رنجکشان، کارگردانی داوود خیام و نویسندگی مشترک داوود خیام و علی زرنگار و «علفزار» به تهیه‌کنندگی بهرام رادان، کارگردانی و نویسندگی کاظم دانشی موافقت شورای پروانه ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند.