هنروتجربه: برنامه نمایش هفتگی فیلم‌های «هنروتجربه» اعلام شد.

برنامه نمایش هفتگی فیلم‌های هنروتجربه از تاریخ ۲۵ تا ۳۱ اردیبهشت اعلام  شد. این برنامه را می‌توانید در بخش جدول اکران سایت هنروتجربه مشاهده کنید.

جدول نمایش هفتگی فیلم‌های هنروتجربه از ۲۵ تا ۳۱ اردیبهشت