هنروتجربه:گزارش عملکرد موسسه هنروتجربه در زمینه جزییات مربوط به آثار متقاضی و اکران شده در ماه‌های فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۰ منتشر ‌شد.

به گزارش سایت هنروتجربه،در راستای سیاست شفاف‌سازی سازمان سینمایی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، جزییات مربوط به آثار متقاضی و اکران شده در موسسه هنروتجربه در ماه‌های فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۰ منتشر ‌شد.

اطلاعات گزارش اکران فیلم‌های موسسه هنروتجربه در دو جدول نتایج فیلم‌های بازبینی شده شامل اسامی فیلم‌های متقاضی، تاریخ بررسی تقاضا، موافقت یا رد و دلیل رد تقاضا و هم‌چنین جدول اکران شامل جزییات مربوط به اکران فیلم‌ها از جمله تعداد سالن سینما، سانس‌ها، بلیت،مبلغ کل فروش  و… تنظیم شده‌است.

 

جدول اکران فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۰

جدول بازبینی فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۰