هنر و تجربه:کتاب «کیارستمی در کایه دو سینما» به زودی از سوی انتشارات گیلگمش منتشر می شود.

به گزارش سایت هنر و تجربه، این کتاب گزیده نسبتا جامعی از نوشته های مجله «کایه دو سینما» درباره فیلم های عباس کیارستمی است.

عباس کیارستمی به عنوان یکی از مهمترین سینماگران معاصر صاحب سبک است که به تجربه گرایی و نگاه هنری اش به سینما شناخته می شود. مجله معتبر و پر آوازه  «کایه دو سینما» کمتر برای سینماگر معاصری پرونده ای ۵۰ صفحه ای کار کرده است. این مجله به دلیل اهمیت دادن به جایگاه هنری کیارستمی تا کنون سه بار عکس روی جلد خود را که از قدیم محل تکریم سینماگران است در سه نوبت به سینمای کیارستمی اختصاص داده است.

با توجه به رویکرد نقادانه مجله تخصصی «کایه دو سینما» به سینما و سینماگران، مجموعه متن ها و مقالات آن درباره سینمای کیارستمی که در این کتاب جمع آوری شده می تواند به ویژه برای مخاطب ایرانی، کنجکاوی برانگیز و خواندنی باشد.

کتاب «کیارستمی در کایه دو سینما» توسط مسعود منصوری گردآوری و ترجمه شده است و به زودی از سمت انتشارات گیلمگش منتشر خواهد شد.

برچسب‌ها: