هنروتجربه: بهمن اردلان در جلسه ۲۴ خرداد هیات مدیره جامعه اصناف سینمای ایران به عنوان نایب رئیس هیات مدیره خانه سینما منصوب شد.

به گزارش سایت هنروتجربه، علی قائم مقامی سخنگوی هیأت مدیره خانه سینما از انتصاب بهمن اردلان را به عنوان نایب رییس هیات مدیره خانه سینما خبر داد.
پیرو مستعفی شدن علیرضا نجف زاده، بر اساس تبصره یک ماده ۲۷ اساسنامه خانه سینما، هیات مدیره جامعه اصناف سینمای ایران در جلسه مورخه ۲۴ خرداد، ضمن قدردانی از خدمات ایشان، به اتفاق آرا بهمن اردلان را به عنوان نایب رئیس هیات مدیره خانه سینما انتخاب کرد.
در همین جلسه پژمان مظاهری پور با تصویب هیات مدیره به سمت مدیر دفتر امور اصناف خانه سینما انتخاب شد. همچنین علی نیک رفتار به عنوان عضو اصلی در ترکیب هیات مدیره خانه سینما قرار گرفت.