هنروتجربه: رضا صائمی به عنوان سردبیر جدید سایت موسسه «هنروتجربه» منصوب و کار خود را آغاز کرد.

به گزارش روابط عمومی هنروتجربه، رضا صائمی روزنامه نگار، منتقد و نویسنده سینمایی به عنوان سردبیر جدید سایت موسسه «هنروتجربه سینمای ایرانیان» منصوب شد.

پیش از این، شاهین امین این مسئولیت را به مدت ۶ سال برعهده داشت.

موسسه هنروتجربه با قدردانی و سپاس از شاهین امین سردبیر و رامک صبحی دبیر اجرایی سایت که طی مدت فعالیت این موسسه همراه خانواده بزرگ‌هنر وتجربه بوده اند ، مسئولیت جدید را به رضا صائمی سپرده و امید دارد ماموریت‌ و سیاست‌های جدید موسسه در رویکرد سایت نیز منظور شود.

تبدیل سایت هنروتجربه به مرجع و منبع جریان سینمای هنر و تجربه، توجه ویژه به مقوله تحلیل و نقد، حمایت ویژه از فیلمسازان مستقل که جریان فکری و سینمایی تجربی و هنری را دنبال می‌کنند، ارتباط با فیلمسازان و نهادهای سینمای هنروتجربه در جهان، ارتباط با مراکز دانشگاهی و فرهنگی و … از رویکردهای مورد تاکید است.

رضا صائمی کارشناسی ارشد ارتباطات فرهنگی، سابقه جانشینی سردبیر هفته نامه سروش از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲، مسئولیت سایت سیما فیلم از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵، دبیری تحریریه مجله هنر و تجربه از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ را در کارنامه دارد.

وی همچنین موفق به دریافت دو جایزه و تندیس بهترین یادداشت سینمایی از جشنواره نوشتار سینمایی شده و عضو انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی از سال ۱۳۸۵ و عضو هیات داوران بیست و یکمین جشن خانه سینما در سال ۱۳۹۸ بوده اس