هنروتجربه-فاطمه رستمی: کارگردان فیلم کوتاه «سقف کاذب» که در بسته فیلم کوتاه «هفت» در هنروتجربه درحال اکران است، می‌گوید: «این هفت فیلم به جز اینکه بازیگر شناخته شده جلوی دوربین دارند و در پشت صحنه‌شان هم عوامل حرفه ای حضور داشته اند، در بیشتر آنها دو بازیگر، دو زوج و… هستند و در واقع قصه ای دارند که بین دو آدم شکل می‌گیرد».

محسن نجفی مهری کارگردان فیلم کوتاه «سقف کاذب»، در ابتدای صحبت‌هایش درمورد بسته های فیلم کوتاه در هنروتجربه و کارکرد آن برای دیده شدن این آثار به سایت هنروتجربه توضیح داد: «این یک فرصت برای فیلم‌سازان است تا کارهایشان بهتر دیده شود».

او ادامه داد: «دیده شدن فیلم‌ها دست فیلم‌ساز است و اگر خوب تبلیغ کند، در بستر هنروتجربه فیلم‌ها دیده می‌شوند. اصلا همین که هنروتجربه شرایطی را فراهم کرده تا فیلم‌های کوتاه حرفه ای اکران شوند، یعنی دیده شدن. ما پیش هنروتجربه هیچ جایی برای نمایش آثار کوتاه سینمایی نداشتیم».

کارگردان «سقف» کاذب» تاکید کرد: «فیلم‌های کوتاه نهایتا در جشنواره ها آن هم یکی-دو سانس اکران می‌شدند، اما ما الان سه ماه فرصت داریم تا در زمان اکران بسته فیلم کوتاه «هفت» هم تبلیغ کنیم هم اکران شدن فیلم‌مان را تجربه کنیم».

نجفی مهری با اشاره به وجوه مشترکی که بین آثار بسته فیلم کوتاه «هفت» وجود دارد، خاطرنشان کرد: «این هفت فیلم به جز اینکه بازیگر شناخته شده جلوی دوربین دارند و در پشت صحنه‌شان هم عوامل حرفه ای حضور داشته اند، در بیشتر آنها دو بازیگر، دو زوج و… هستند و در واقع قصه ای دارند که بین دو آدم شکل می‌گیرد. شاید بتوان گفت در این بسته هفتایی ماجراهای هفت زوج مختلف را با روایت‌های گوناگون می‌بینیم».

در خاتمه این فیلم‌ساز در مورد قصه «سقف کاذب» و قرار گیری آن بین شش فیلم دیگر در اکران هنروتجربه، بیان کرد: «این فیلم داستان زن و شوهر جوانی است که به خاطر یک سهل انگاری موجب ریخته شدن سقف پارکینگ می‌شوند و در گیرودار این مسئله هستند که به همسایه ها بگویند چه کاری کرده اند یا نه مه می‌فهمند اتفاقی بدتر از این افتاده و تنشی بینشان شکل می‌گیرد». ‌