هنروتجربه: کتاب «فلسفه سیاسی در آینه سینمای ایران» به قلم محمدسجاد نجفی منتشر شد.

کتاب «فلسفه سیاسی در آینه سینمای ایران» به بررسی ۵ عنصر اصلی فلسفه سیاسی در آثار شاخص ۱۰ دوره تاریخ سینمای ایران می‌پردازد و در تلاش است که آنچه را در بطن هنر سینما در پیوند با فلسفه سیاسی و با تضاد با قدرت به نمایش گذاشته شده است، تحلیل و بررسی کند.

کتاب در ۴ فصل نوشته شده است که فصل اول درباره چیستی فلسفه سیاسی و عناصر اصلی سازنده آن است. فصل دوم به بررسی این عناصر فلسفه سیاسی در تاریخ صدساله ایران می‌پردازد. در فصل سوم نزدیک به ۵۰ فیلم از تاریخ سینمای ایران با مسئله فلسفه سیاسی و تاریخ ایران تطبیق داده می‌شود و فصل چهارم هم به نتیجه‌گیری و جمع‌بندی اختصاص دارد.

محمدسجاد نجفی در بخشی از این کتاب نوشته است: «قدرت مانند خون در رگ‌های جامعه، فرهنگ و اقتصاد جاری است و سیاست به عنوان شاکله و بروز این تعینات اجتماعی آنچه که در بطن یک جامعه، نهان شده را به صورت یک ساختار و فرمِ آشکار، افشا می کند. در این میان هنر تاریخ قدرت را به زبانی دیگر بیان می‌کند چرا که عرصه فرهنگ همیشه دیده بان پنهان و عیان جامعه بوده است. هنرمند خواسته یا ناخواسته در محیط برساخته شده توسط قدرت در پیوند و یا تضاد با این عیان شدگی فلسفه سیاسی است و در این تعامل دست به خلق محصول فرهنگی میزند. به واسطه این تعامل سینما در عصر جدید نقش و جایگاه ویژه‌ای دارد و این به سبب، ارتباط مداوم سینما با اقتصاد (گیشه)، سیاست (مجوز ساخت و پخش) و فرهنگ است. این ارتباط مداوم در بستر فلسفه سیاسی به تولید و توزیع معنا می پردازد. فلسفه سیاسی در پی اندیشه پردازی در باره قدرت در زمانی است که آرمانی ترین شرایط تعامل میان مردم و حاکمیت را برقرار سازد و سینما هنری است که به شدت متاثر از زیرمتنهای جامعه می باشد و آنچه در میان لایه های درونی هنرش نهفته است می تواند رمز و رازهای فلسفه سیاسی دوران را منعکس سازد.»

کتاب فلسفه سیاسی در آینه سینمای ایران در ۵۰۰ صفحه با شمارگان هزار نسخه به قیمت ۱۵۰ هزار تومان توسط نشر پرستا منتشر شده است.