هنروتجربه: نمایش کارگاه‌های آموزشی و انتقال تجربه جشنواره یادگار در صفحه رسمی اینستاگرام انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند به نمایش گذاشته خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن، کارگاه های مهوش شیخ‌الاسلامی با موضوع «سینمای مستند قوم نگار» از روز سه‌شنبه ۸ تیرماه ، محسن رمضان‌زاده،با موضوع « سینمای مستند و میراث فرهنگی» از روز سه‌شنبه ۱۵ تیرماه و محمدرضا اصلانی با موضوع «سینمای مستند و باستانشناسی» از روز سه‌شنبه ۲۲ تیرماه برای علاقمندانی که موفق به دیدن فیلمهای آموزشی در این کارگاه ها نشده بودند به نمایش درمی آید.
علاقمندان می توانند برای مشاهده فیلم کارگاه‌ها به اینستاگرام رسمی انجمن صنفی کارگردانان مستند سینمای ایران به آدرس زیر مراجعه کنند.
https://www.instagram.com/doc_f_da?r=nametag