هنروتجربه: ابوالفضل جلیلی راه‌یابی جشنواره فیلم کوتاه به جمع  ۱۲۷ جشنواره مورد تایید آکادمی اسکار را حاصل تلاش فیلم‌سازان فعال در انجمن سینمای جوانان ایران و مدیر عامل و همکاران وی خواند.

ابوالفضل جلیلی با تبریک راهیابی جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به فهرست جشنواره‌های مورد تایید اسکار به ایرنا، گفت: نمن همیشه با تبریک گفتن چالش داشته‌ام زیرا گاهی تبریک‌‎های ما از صمیم قلب است و گاهی از آن تعبیر سیاست مدارانه بودن می‌شود! اما این بار از صمیم قلب تبریک می‌گویم زیرا این موفقیت نه سیاسی است و نه پشتوانه سیاسی دارد و نه منشا آن یک قدرت از این منظر است که پخش کننده‌ای جهانی یا تهیه‌کننده‌ای مطرح پشت آن باشد. بلکه راه‌یابی جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران تنها به پشتوانه پشتکار و همت بچه‌های فیلم‎ساز و فعال در انجمن سینمای جوانان ایران و مدیرعامل آن سیدصادق موسوی و همکارانش به دست آمده است».

وی ادامه داد: «من همیشه می‌گویم مشکل مملکت ما این است که مدیر عاشق نداریم. مدیران معمولا بیشتر عاشق میزشان هستند تا کارشان اما سیدصادق موسوی مدیری است که در این سال‌ها عاشقانه کار کرده است و همه عوامل انجمن سینمای جوانان ایران نیز عاشقانه فعالیت و خدمت کرده‌اند؛ از نیروهای خدماتی این نهاد گرفته تا مدیران ارشد و فیلم‌سازان. »

جلیلی خاطر نشان کرد: «این افتخار ماحصل تلاش گروهی از افراد است. بنابراین من هم این موفقیت بزرگ و دستاورد مهم را عاشقانه به تک تک بچه‌های سینمای جوان و فیلم کوتاه تبریک می‌گویم.»