هنروتجربه: از میان حاضران در هفتاد و چهارمین جشنواره کن، به طور متوسط روزانه تست کووید سه نفر مثبت اعلام می‌شود.

از میان هزاران نفری که هر روز در جشنواره کن تست کرونا می‌دهند به طور متوسط تست سه نفر مثبت اعلام می‌شود که حداقل یکی از این افراد از نیروهای امنیتی جشنواره هستند.

جشنواره فیلم کن که سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا لغو شد سرانجام از چند روز پیش دوره جدید خود را در جنوب فرانسه با تمهیدات ویژه برای جلوگیری از  انتشار ویروس کرونا آغاز کرده است و میهمانان واکسینه نشده برای دسترسی به اغلب بخش ها از جمله کاخ اصلی جشنواره باید تست منفی کرونا ارائه دهند که حداکثر در ۴۸ ساعت گذشته انجام شده باشد.

الزام به انجام تست کرونا مربوط به مهمانان جشنواره کن خارج از اتحادیه اروپا ‌شامل بریتانیا و آمریکا می‌شود اما ظاهرا با مثبت شدن تست کرونای برخی افراد بصورت روزانه و همه حاضران تست گرفته می‌شود.

بر اساس قوانین دولت فرانسه چنانچه تست فردی مثبت شود، باید ۱۰ روز را در قرنطینه سپری کند.

عکس‌ها و ویدئوهای منتشر شده از جشنواره کن نشان می‌داد تعداد زیادی از شرکت کنندگان از ماسک استفاده نمی‌کنند و به همین دلیل تیزی فرمو مدیر جشنواره بار دیگر تاکید کرده که همه باید در هنگام تماشای فیلم از ماسک استفاده کنند.

 

برچسب‌ها: