هنروتجربه: «خط باریک قرمز» ساخته فرزاد خوشدست تنها یک روایت از نوجوانان مجرم نبود، بلکه یک کارگاه تغییر رفتار در آنها بود.

به گزارش سایت هنروتجربه، رضا پورحسین قائم مقام و مشاور سابق معاونت سیما در توییتی با اشاره به این مطلب افزود: همه نوجوانان آن مستند، رشد کردند چون شخصیت پیدا کردند و من گمشده خودشان را بازیافتند. امثال هلیا شخصیت های خرد شده ای دارند، عموما «طرد» شده اند، کسی به آنها توجه نکرده است، فکر می کنند باید خودی نشان دهند، عموما احساس کهتری دارند. تصور این افراد از خودشان، تصویر مثبتی نیست.

این روانشناس در ادامه نوشت: به آنها کمک کنیم تا به «من» خود برگردند، با آنها «هم کلام» شویم، به آنها توجه کنیم، برای آنها «وقت» بگذاریم تا بفهمند که ارزش دارند. واقعا رفتارشان با تغییر نگاه به «خود» تغییر خواهد کرد.