هنروتجربه: فیلم «باز کردن مشت‌ها» به کارگردانی کایرا کوالنکو از سینمای روسیه برنده جایزه بخش نوعی نگاه جشنواره فیلم کن شد.

به گزارش سایت هنروتجربه، «باز کردن مشت‌ها» دومین فیلم بلند کایرا کوالنکو برنده جایزه اصلی بخش نوعی نگاه جشنواره فیلم کن شد. او پس از این در سال ۲۰۱۶ فیلم «سوفیچکا» را به سینمای جهان عرضه کرده بود.

در این بخش جایزه هیات داوران برای فیلم «آزادی بزرگ» به سباستین مِیز رسید. در این میان فیلم «مادر خوب» به کارگردانی حفیصه حرزی جایزه گروه بازیگری را دریافت کرد و جایزه جسارت در این بخش برای فیلم «La Civil» به تئودورا میهای رسید و «بره» به کارگردانی والدمار یوهانسون جایزه اصالت نوعی نگاه را گرفت.

بخش نوعی نگاه در جشنواره فیلم کن روی فیلم‌های اول و دوم یک فیلمساز تمرکز دارد.

برچسب‌ها: