هنروتجربه: در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، براساس اعلام معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی فهرست تجمیعی پروانه‌های صادره امسال اعم از ساخت و نمایش در دو بخش سینمایی و غیر سینمایی منتشر شد.

به گزارش سایت هنروتجربه به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری،  فهرست تجمیعی پروانه‌های صادر شده در سال۱۴۰۰ به شرح ذیل است.

فهرست تجمیعی پروانه‌های صادر شده سینمایی و غیر سینمایی