هنروتجربه: اطلاعات گزارش عملکرد مالی طرح های پژوهشی معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی به تفکیک طرح های سال ۱۳۹۸تا ۱۳۹۹ منتشر شد.

به گزارش سایت هنروتجربه به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی، در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، جزئیات گزارش عملکرد مالی طرح های پژوهشی معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی سازمان سینمایی طی سال های ۹۸ تا ۹۹ منتشر شد.

اطلاعات گزارش عملکرد مالی طرح های پژوهشی معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی به تفکیک طرح های سال ۱۳۹۸تا ۱۳۹۹بر اساس عنوان پروژه، مجری، مبلغ قرارداد، تاریخ شروع و اتمام طرح ها تنظیم شده است.

شایان ذکر است که در ۱۴ مرداد ۹۸ عملکرد مربوط به طرح های پژوهشی سالهای ۹۵ تا ۹۷ منتشر شده بود.

گزارش پروژه‌های پژوهشی سال ۱۳۹۸

گزارش پروژه‌های پژوهشی سال ۱۳۹۹