هنروتجربه: الناز راسخ منتقد سینما در یادداشتی به نقد فیلم «ملاقاتهای شگفت انگیز پرداخته که در اینجا می خوانید. «ملاقاتهای شگفت انگیز» به کارگردانی مهدی ارجمند از فیلم های در حال اکران هنروتجربه است که می توانید در «سایت هاشور» تماشا کنید.

شاید در یک دهه اخیر مسئله متافیزیک و موضوعات مرتبط به آن، یکى از مهمترین مسائلى باشد که علاقمندان به فیزیک و انرژى را متوجه خود کرده است. مبحثى که مخاطبانش در یک دو قطبى صفر و یکى، در برابر یکدیگر به ایراد نظرات خود مشغولند و گاهى موفق مى شوند عده اى از جناح مقابل را به سمت خود فرا بخوانند و گاهى نه. تا پیش از این موضوعات این چنینى بیشتر در کتب، نشریات، پادکست ها و یا همایش هاى افراد شاخص این رشته ها مطرح مى شده، اما اثر مهدى ارجمند نگاهى متفاوت به این مقوله داشته است.

ارجمند در فیلم خود سعى بر آن داشته تا موضوعى که حتماً برایش جذاب بوده را با استفاده از تکنولوژى جدید و از زبان بازیگران و سینماگران مورد علاقه اش مطرح کند تا بدین وسیله توجه عده اى را به این موضوع معطوف دارد. هر چند از لحاظ فنى و جلوه هاى ویژه بصرى بسیار ضعیف است اما در انتخاب ایده کمى بهتر از اجرا عمل کرده است. ضعف در اجرا فیلم را تا سطح کلیپ هاى چند دقیقه اى که در شبکه هاى مجازى دست به دست مى شوند پایىن آورده است. البته این تصور هم وجود دارد که عدم بودجه کافى سبب شده تا نتیجه نهایی از لحاظ بصری خیلی جذاب نباشد.

از نکات جالب فیلم شروع آن با صحبت هاى آلفرد هیچکاک و اشاره به مواردیست است که فلسفه ى اصلى فیلم و چرایى هایى که در ذهن کارگردان وجود دارد را مطرح مى کند.

از دیگر مواردى که مى توان به آن پرداخت اشاره به پریشانى هاى درونى انسان در موقعیت هاى مختلف و طرح این موارد و بازتعریف روانشناسانه  آنها در مخاطب دانست.تعریف دوباره آنها در درون مخاطب همذات پندارى ایجاد مى کند و او را به تأمل وا مى دارد تا کنش ها و واکنش هاى خود را در موقعیت هاى مختلف بررسى کند و براى اصلاح شان قدمى بردارد.

در نهایت، ملاقات هاى شگفت انگیز در حد یک تلنگر و تفکر با فانتزى های جالبش خوب است اما باید توجه داشت براى بیشتر دانستن باید بیشتر دید.