هنروتجربه: کتاب «بدن به مثابه شیء سینمایی؛ مرده و زنده» نوشته لزلی استرن و ترجمه صالح نجفی منتشر شد.

به گزارش سایت هنروتجربه، کتاب «بدن به مثابه شیء سینمایی؛مرده و زنده» نوشته لزلی استرن و ترجمه صالح نجفی؛ ششمین کتاب از مجموعه «کینو-آگورا» منتشر شد.

لزلی استرن پس از کتاب‌های «ارتباط با اسکورسیزی» و «سیگاری‌ها» درباره بدن می‌گوید. بدن‌هایی که به زنده بودن ادامه داده‌اند؛ بدن‌هایی که مرده‌اند، بدن‌هایی که به شی‌ء تبیدل شده‌اند و بدن‌های انتقالی –آن‌هایی که میان فاعلیت و شی‌ء بودن معلق‌اند در بعضی فیلم‌هایی که جسدها بر زنده بودن خود اصرار می‌ورزند، زمان در بدن متمرکز می‌شود. وقتی زندگی بدن را ترک می‌کند، زمان یا کیفیت خاصی از زمان وارد بدن می‌شود، و نیز وارد فیلم.

مجموعۀ کینو-آگورا با سرپرستی مازیار اسلامی، کوششی بدیع است برای تدقیق مفاهیم و اصطلاحات مهم مطالعات سینمایی. عنوان مجموعه ارجاع یا شاید هم ادای دینی است به‌ اصطلاحِ «کینو پراودا» ژیگا ورتوف، یا همان «سینماحقیقت» که به‌زعم ورتوف به قدرت پدیدارشناختی، مادی و مشاهده‌گرانۀ دوربین سینماتوگرافی اشاره داشت. در اینجا اما «کینو» به «آگورا» می‌پیوندد، واژه‌ای برگرفته از یونان باستان، به‌معنای «مکان گردهم‌آیی»، همان مکان مشهوری که تفکر در آنجا متولد شد، در کنار دیگر کنش‌های زندگی روزمره ازجمله ورزش، خرید و سرگرمی. از این‌رو مجموعۀ کینو-آگورا بر سویۀ تفکربرانگیز سینما انگشت می‌گذارد. از این مجموعه پیش از این کتاب‌های «دکوپاژ»، «زندگی مولف»، «سینه‌فیلیای نوین»، «مونتاژ»، «میزانس»، «پانزده درس با گدار» و … به چاپ رسیده است.