هنروتجربه، مریم شاه‌پوری: کوئنتین تارانتینو در پادکست «لحظه»ی براین کوپِلمَن افشا کرده است که مادرش در نوجوانی او را به دلیل نوشتن فیلم‌نامه سر کلاس و در مدرسه به جای انجام تکالیفش سرزنش می‌کرد؛ و معلمانش هم به این کارش به عنوان «عملی طغیانگرانه» نگاه می‌کردند.

تارانتینو چنین توضیح می‌دهد: «مادرم به این خاطر من را دعوا می‌کرد و وسط سخنرانی تندوتیز و طولانی‌اش می‌گفت: «از این به بعد این کارهای نویسندگی کوچولوت را باید کنار بگذاری.» البته منظورش این بود که سر کلاس نباید فیلم‌نامه بنویسم و باید کار دیگری انجام بدهم. البته وقتی این حرف را با لحنی نیشدار به من زد، از کوره دررفتم و با خودم گفتم: باشه خانم، وقتی نویسنده موفقی شدم، هرگز یک ریال از موفقیتم را نخواهی دید؛ نه خانه‌ای برایت می‌خرم و نه تعطیلات می‌برمت و نه می‌توانی کادیلاک الویس را سوار شوی. هیچی گیرت نمی‌آید چون این حرف را زدی.»

جالب این‌که تارانتینو در پاسخ به وفاداری‌اش به این عهد نوجوانانه می‌گوید: «بله، من روی حرفم ماندم و نه خانه و نه کادیلاک نصیب او نشد. فقط کمک کردم مشکلش با اداره مالیات حل شود. بالأخره هر حرفی تاوانی دارد و شما باید به خاطر داشته باشید که لحن نیشدارتان در اظهار نظر درباره چیزهایی که برای بچه‌ها بامعنا است، می‌تواند چه عواقبی داشته باشد.»

  • ایندی‌وایر