هنروتجربه: مجموع ۷۶ چکیده مقاله با محوریت «سینمای تجربی» توسط ۵۸ پژوهشگر به دبیرخانه سومین همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران رسید.

به گزارش سایت هنروتجربه به نقل از ستاد خبری سومین همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران، با پایان مهلت ارسال چکیده مقالات به سومین همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران، مجموع ۷۶ چکیده مقاله از ۵۸ پژوهشگر به دبیرخانه این رویداد ارسال شد.

همچنین با قرار گرفتن این آثار در اختیار ۷ عضو هیات داوری که متشکل از استادان دانشگاه ها و فعالان حوزه فیلم کوتاه و سینمای تجربی هستند، مرحله ارزیابی چکیده مقالات آغاز شد.

پس از این مرحله و با اعلام آرا، نویسندگانِ چکیده های منتخب، می‌توانند نسبت به تکمیل مقالات اقدام کرده و تا ۱۲ آبان ۱۴۰۰ فرصت دارند تا نسخه کامل آن را به دبیرخانه سومین همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران ارسال کنند.

سومین همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران به دبیری سعید پوراسماعیلی و دبیری علمی احمد الستی ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۰ در بخش‌های مقالات پژوهشی، جستارهای آزاد و ترجمه با محوریت سینمای تجربی برگزار می‌شود.