هنروتجربه: آیین دیدار بسته فیلم کوتاه «شکست زمان» شب گذشته ۱۹ شهریورماه با حضور عوامل فیلم، اهالی رسانه و برخی از هنرمندان در خانه هنرمندان برگزار شد.