هنروتجربه: انجمن بازیگران سینمای ایران به سوسن پرور برای دریافت جایزه از جشنواره تورینو سینه‌فست پیام تبریکی صادر کرد.

به گزارش سایت هنروتجربه، سوسن پرور برای فیلم «بوتاکس» به عنوان بهترین بازیگر نقش زن از جشواره فیلم تورینو سینه فست انتخاب شد. شورای مرکزی انجمن بازیگران سینمای ایران،پیام تبریکی به شرح زیر صادر کرد:

«باعث خشنودی و مباهات است که همکار عزیزمان سرکار خانم سوسن پرور موفق شدند، در جشنواره‌ی تورینو سینه فست ایتالیا عنوان بهترین بازیگر زن را برای بازی در فیلم بوتاکس دریافت کنند.

شورای مرکزی انجمن بازیگران سینمای ایران این موفقیت با ارزش را به ایشان تبریک عرض کرده و برای تمامی دست‌اندرکاران سینمای کشور عزیزمان سربلندی و سرافرازی روزافزون آرزو می‌کند. »