هنروتجربه: فیلم‌ کوتاه «ناطق» به کارگردانی مهرشاد رنجبر به چهل و سومین هفته فیلم‌های مولف «لوگو» اسپانیا راه یافت.

به گزارش سایت هنروتجربه، هفته فیلم‌های مولف «لوگو» در بخش‌های: آثار بلند (بخش رسمی جشنواره)، آثار کوتاه و بلند (سینمای ملل)، سینمای گالیسیا (بخش موازی)، سینما و خوراک شناسی (بخش موازی)، سینمای مستند (بخش موازی) و آثار کوتاه (بخش موازی) به نمایش بهترین آثار سینمایی مولف از سراسر جهان اختصاص دارد.

ناطق ساخته مهرشاد رنجبر که از اواسط مهر ماه در قالب باکس «پنج‌گان کوتاه» در سینماهای «هنر و تجربه» به اکران در خواهد آمد، در بخش مسابقه «فیلم‌ کوتاه هم سینماست» به رقابت می‌پردازد.

چهل و سومین هفته فیلم‌های مولف «لوگو» اسپانیا ۲۰ تا ۲۵ سپتامبر برگزار می‌شود.