هنروتجربه: داریوش تابنده در یادداشتی به تحلیل فیلم «ملاقاتهای شگفت انگیز» پرداخته که در پلتفورم «هاشور» در حال اکران آنلاین است:

این پرسش که ذهن مخلوق مغز است یا به شکلی مجرد از آن وجود دارد از چالشهای اساسی بین دانشمندان علوم شناختی (cognitive) و اصحاب معنا یا اسپریچوالیستهاست. در فیلم ملاقاتهای شگفت انگیز صحنه ای وجود دارد که جانی دپ به ربکا هال میگوید میتواند بدون مغز از ذهنش استفاده کند.
آیا چنین چیزی ممکن است ؟ از نظر نوروساینتسها یا عصب شناسان خیر اما اگر به پدیده ای بنام meta brain یا فرامغز باور داشته باشیم حرف جانی دپ چندان هم نامعقول نیست.
فرامغز نوعی اگاهی اختریست که قابل ذخیره در هاله های اطراف بدن انسان است شبیه اطلاعاتی که در حافظه ی کوانتومی بک کامپیوتر وجود دارد این که اطلاعات بعد از خاموش شدن مغز/کامپیوتر کجا میرود جای بحث دارد.

اگر هارد کامپیوتر شما بسوزد اطلاعات نابود میشود ولی اگر بتوانید قبل از این اتفاق انها را با بلوتوث به ارشیوی دیگر منتقل کنید همچنان وجود خواهند داشت. در مورد مغز نیز چنین است اگر سیستم کپی به شکل آن لاین در منبعی دیگر مثل کالبد اختری یا گیرند ه ای دیگر در بین الابعاد وجود داشته باشد مرگ مغزی به معنای مرگ هویت ذهنی شخص نخواهد بود.
شاید بپرسید این اطلاعات به چه کار میایند اگر خود مغز در بُعدی دیگر وجود نداشته باشد. پاسخ این است که مغز اساسا یک آشکار ساز (detector ) است که سیگنالهای دریافتی در این جهان را رمزگشایی میکند و در ابعاد دیگر کارایی نخواهد داشت.
در انجا نوع دیدن از طریق چشم /مغز نیست. شکلی از vision یا ادراک بصریست که امکان ارتباط دوسویه را میسر میکند. در فیلم ملاقاتهای شگفت انگیز چنین حالتی را میبینید‌ . شخصیتها کالبد ارگانیک ندارند ولی داری vision هستند و به شکل بین الابعادی با هم ارتباط میگیرند.
در این حوزه زمان و مکان کلاسیک وجود ندارد و نفس فکر کردن به فرد مورد نظر کافیست تا او حضور پیدا کند.
اینکه هویت ذهنی ما بعد از مرگ به حیات خود ادامه میدهد یک ادراک وجودیست که عملا در رویاهای شبانه ی ما نیز قابل دریافت است. تلاش رفتگان ما برای ارتباط ذهنی از نوع vision که در یکسوی آن مغز ما بعنوان گیرنده ی پیام و در سوی دیگر ذهن فعال آنها بعنوان فرستنده بین الابعادی عمل میکند دلیلی ست برای آنکه حرف جانی دپ را در فیلم جدی بگیریم که میگوید :
بزرگ فکر کن ربکا ما بزرگتر از مغز کوچک خود هستیم !