هنروتجربه: گزارش عملکرد موسسه «هنروتجربه» سینمای ایرانیان در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۰ منتشر شد.

موسسه هنروتجربه سینمای ایرانیان از موسسات تابعه سازمان سینمایی،در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، گزارش عملکرد مالی خود را در۶ ماه سال ۱۴۰۰ منتشر کرد.

اطلاعات گزارش عملکرد موسسه هنروتجربه سینمای ایرانیان بر اساس آماده‌سازی مراحل فنی و DCP، اجاره سالن نمایش، ارزشیابی فیلم، سایت ،نیروی انسانی، کمک هزینه آثار اکران شده ایرانی و هزینه‌های جاری و پشتیبانی تنظیم شده است.

 گزارش ۶ ماهه اول۱۴۰۰

گزارش شفاف سازی شهریور

خرداد و تیر ۱۴۰۰

مرداد۱۴۰۰