هنروتجربه: جشنواره بین‌المللی فیلم «مانهایم-هایدلبرگ» آلمان به مناسبت هفتادمین دوره برگزاری اش، فیلم های کیارستمی را برای مخاطبان به نمایش می‌گذارد.

جشنواره بین‌المللی فیلم «مانهایم-هایدلبرگ» آلمان که یکی از مهم ترین فستیوال های این کشور است، تصمیم دارد به مناسبت هفتادمین دوره برگزاری خود فیلم های فیلمسازان بزرگی چون عباس کیارستمی، ساتیاجیت رای و ادگار رایتس را به نمایش بگذارد.

به گفته مدیر جشنواره، ۱۴ فیلم از این سینماگرها انتخاب شده که هرکدام به نوعی نقاط عطف هستند این نقاط عطف گاهی سیاسی-اجتماعی و گاهی هنری اند و قراردادهای مرسوم فیلم های هنری را نیز نقض کرده اند.

جشنواره بین المللی فیلم «مانهایم-هایدلبرگ» بین روزهای ۱۱ تا ۲۱ نوامبر برگزار می‌شود.

منبع:صبا