هنروتجربه: مهرداد زاهدیان می‌گوید ایده استفاده از لوکیشن کوره‌پزخانه برای وقایع داستان «دشت خاموش» و هماهنگی آن با اقلیم و جغرافیای ایران که نوعی نگاهی تمثیلی را نشان می‌دهد از باریک اندیشی کارگردان خبر می‌دهد و می‌تواند بر امتیازهای فیلم بیفزاید.

مهرداد زاهدیان مستندساز درباره فیلم «دشت خاموش» به کارگردانی احمد بهرامی و تهیه کنندگی سعید بشیری که این روزها روی پرده سینماها «هنروتجربه» است، به صبا گفت: «دشت خاموش» را می‌توان فیلمی سهل و ممتنع دانست بدین دلیل سهل است که یک داستان ساده و کوتاه دارد و استوار کردن یک فیلم با چنین متن کوتاهی برای زمان حدود ۱۰۰ دقیقه، می‌تواند بسیار پرچالش باشد از سوی دیگر این فیلم به دلیل پیچیده بودن مفاهیم انسانی و ورود به دنیای شخصی پرسوناژهای متعدد می‌تواند ممتنع باشد.

وی ادامه داد: استفاده از میزانسن‌های حساب شده که با همکاری هنرمندانه فیلمبردار این فیلم سینمایی مسعود امینی تیرانی، از نقاط قوت فیلم محسوب می شود همچنین ایده استفاده از لوکیشن کوره پزخانه برای وقایع داستان و هماهنگی آن با اقلیم و جغرافیای ایران که نوعی نگاهی تمثیلی را نشان می‌دهد از باریک اندیشی کارگردان خبر می گ‌دهد و می‌تواند بر امتیازهای فیلم بیفزاید.

کارگردان مستند «زمستان است» درباره علل موفقیت «دشت خاموش» در فستیوال‌های خارجی مطرح کرد: توجه به مسایل کارگران، زنان همیشه کنجکاوی فستیوال‌های غربی را جلب می‌کرده است علاوه بر آن شاید «دشت خاموش» نوعی یادآوری تجربه های کارگردان اهل مجارستان (بلاتار) است و این پیوستگی شاید بیننده غربی را متوجه این فیلم کرده باشد. همچنین استفاده از یک فرم تکرارشونده و تایید کارگردان بر نوعی فاصله گذاری در شیوه کارگردانی این فیلم نکاتی است که از نگاه بینندگان جشنواره های جهانی پنهان نمانده است.

زاهدیان در پایان با اشاره به اینکه یکی از نقاط قوت فیلم «دشت خاموش» فیلمبرداری آن است، عنوان کرد: مسعود امینی تیرانی یکی از سینماگران خوش فکر و توانمند کشور است که صرف از نظر از دانش او در حوزه کارگردانی و فیلمسازی تجربه‌های درخشان او در زمینه فیلمبرداری قابل توجه است. بی تردید همراهی بی‌نقص ایشان در ارایه میزانسن‌ها، به کارگیری جزییات در نورپردازی و کار کردن در فضای خاکی و پر کنتراست موجود در لوکیشن کوره پزخانه خبر از کاری دشوار و پر از ریسک می‌دهد که مسعود امینی‌تیرانی به خوبی بر این چالش‌ها توفیق پیدا کرده است.