هنروتجربه-رضا صائمی: انتخاب فیلم «قهرمان» اصغر فرهادی به عنوان نماینده ایران برای حضور در اسکار۲۰۲۲ گرچه همه حواس ها را متوجه رقابت این فیلم با رقبای بین المللی خود کرده اما قهرمان در فرایند این انتخاب با دو فیلم دیگر رقابت داشته. دو فیلم ایرانی و خودی. یکی «دشت خاموش» احمد بهرامی و دیگری «بندر بند» منیژه حکمت که اولی هم اکنون در سینماهای هنروتجربه در حال اکران است و با استقبال خوبی هم از سوی مخاطبان و به ویژه منتقدان همراه شده و دومی هم قرار است در سینماهای هنروتجربه اکران شود. حضور این دو فیلم در بین نامزدهای اسکار ایران فارغ از تاکید بر قابلیت های سینمایی این دو فیلم نشان می دهد فیلم های هنروتجربه ای حتی در جذب مخاطب گسترده هم از ظرفیت بالای برخوردارند و می توانند در رقابتی مثل اسکار را که از گستره عام تری نسبت به جشنواره های هنری تر برخوردارند، حضوری موفق داشته باشند. ضمن اینکه مفاهیم و مضامین این فیلم ها واجد ویژگی ها و مولفه هایی است که می تواند در نگاه و خوانشی جهانی می تواند مورد توجه قرار بگیرد. بسیاری از منتقدان به دلیل همین ویژگی ها، فیلم «دشت خاموش» را گزینه مناسبی برای اسکار می دانستند که در قصه و مضمون آن به نسبت به مسائلی مثل حقوق بشر و تنهایی انسان معاصر و رنج هایی که می کشد، می تواند در جلب توجه آکادمی اسکار، مهم جلوه کند که همواره مضامینی مثل حقوق بشر، نژادپرستی ، مهاجرت، تنهایی های انسان و اختلاف طبقاتی پیوند می خورد. البته به اینها باید سویه های زیبایی شناسی و ساختار فرمی فیلم را هم افزود.

«بندر بند» منیژه حکمت نیز با یک قصه جهانشمول که دغدغه انسان و دنیای معاصر است از دیگر گزینه های انتخاب برای معرفی فیلمی ایرانی به اسکار بود. فیلمی که در جشنواره های معتبر بین اللملی مورد توجه قرار گرفته و جوایز زیادی برده است. «لورنا کودرای» منتقد نشریه اینترنتی سینما اسکیپیست، پس از نمایش فیلم «بندر بند» در تورنتو، به این نکته اشاره کرده است که: «گرمایش جهانی هم در قاب های «بندر بند» مستتر است. دانشمندان محیط زیست بر این باورند که جنگل زدایی گسترده و بی قاعده در ایران عامل افزایش سیل های عظیم در سال های اخیر است. سازمان منابع طبیعی و جنگل داری ایران تخمین زده است که در ۴۰ سال گذشته، مناطق جنگلی در شمال در ایران از سه و شش دهم میلیون به یک و هشت دهم میلیون هکتار کاهش یافته است. «بندر بند» این حقیقت ترسناک را در قالب سینمایی قابل درکی ارائه می دهد و به همگان یادآوری می کند که چگونه تغییرات آب و هوایی – و تأثیرات آن بر نسل جوان – بر کلیه ملل تأثیر می گذارد.

به جز این دو فیلم قرار بود که فیلم های «جنایت بی دقت» شهرام مکری و «قصیده گاوه سفید» بهتاش صناعی ها نیز در لیست گزینه های اسکار روی میز هیئت معرفی باشد. این دو فیلم هنروتجربه ای نیز در جشنواره های معتبر داخلی و بین المللی مورد توجه زیادی قرار گرفتند. در واقع در میان فیلم هایی که نامزد معرفی برای اسکار بودند سهم فیلم های هنری و تجربه ای زیاد بود و این خود روایتگر رشد و موفقیت فیلم هایی از جنس هنروتجربه است. حالا «قهرمان» فرهادی هم در آستانه اکران عمومی در ایران قرار گرفته و هم به عنوان نماینده سینمای ایران برای اسکار پیش رو معرفی شده که همه امیدواریم و منتظریم بار دیگر فرهادی در اسکار بدرخشد. در کنار آرزوی موفقیت برای «قهرمان» یادمان نرود که فیلم های هنروتجربه ای را به عنوان نایب قهرمان این رقابت ها پاس داشته و قدرشان را بدانیم.