هنروتجربه: اکران ویژه بسته فیلمهای کوتاه «شکست زمان» عصر روز جمعه ۱۴ آبان با حضور الهام طهوری، زهره نعیمی، علی فرهمند، شروین طاهری و آذر تجلی، کمال کچوئیان و مجید امینی سه کارگردان این بسته فیلم در خانه هنرمندان برگزار شد.