هنروتجربه-سپنتا امانپور: امید عبدالهی در مستند «برندگان» که یادآور مجموعه تلویزیونی «سراب» به کارگردانی مرتضی آوینی است به آسیب شناسی مهاجرت پرداخته و قصه لاتاری را دستمایه این نقد قرار داده است. اکران این مستند در این روزگاری که میل به مهاجرت افزایش یافته تمهید هوشمندانه ای بود که دست کم می تواند آگاهی آنها که قصد مهاجرت دارند نسبت به تصمیمی که گرفته اند را بیشتر کند. مستندساز با اتکا به دو روایت از دو شخصیت متفاوت به شکل انضمامی تلاش کرده تا نمونه های عملی و عینی برای مدعای خود دست و پا کند تا به جای تصورات کلیشه ای که درباره لاتاری و مهاجرت وجود دارد به روایت یک گزارش عینی بپردازد و تجربه های زیسته آدم هایی که این مسیر را طی کرده اند به تصویر بکشد. «برندگان» را از دو منظر می توان واکاوی کرد. در واقع مستند تلاش کرده دو سویه مهم از سوژه خود را بازنمایی کند. یکی دشواری و مصائبی که در قصه لاتاری و برنده شدن در آن وجود دارد که حکایت گذر از هفت خوان رستم است و دوم تصور و ذهنیتی که از مهاجرت در مهاجران وجود دارد که این دومی پیام اصلی مستند است و دعوت مستندساز از مخاطبان برای اندیشیدن به آن. در واقع مستند بر رویاپردازی آدمها استوار است و این همنشینی رویا و مستند که به ظاهر پارادوکسیکال به نظر می آید قابل تامل است.

در کنار دو شخصیت اصلی فیلم با افراد دیگری هم مواجه می شویم که هر کدام موانع خاص خودشان را برای مهاجرت دارند و هر کدام هم ترفندها و راه کارهایی که برای حل مشکلشان انجام داده اند را مطرح می کنند. این البته درباره شهریار شخصیت اصلی ماجرا هم هست. شهریارمی گوید، معافیت اش از سربازی از طریق طلاق توافقی پدر و مادرش است، این ترفند راهکاری بوده برای اینکه  بتواند کفیل مادر شود و در مرحله بعد به راحتی پاسپورت دریافت کند. دانستن زبان انگلیسی، پیدا کردن کار مناسب، مشکلات ناشی از انتقال پول از ایران به آمریکا در وضعیت تحریم ها، عدم اطلاع از شرایط و قوانین شهرنشینی و شهروندی در آمریکا، تامین مخارج زندگی از قبیل پرداخت قبوض و هزینه ها ؛ و حتی تصویری روشن ازمشکل دلتنگی و دوری از خانواده، مهمترین مواردی است که به عنوان مشکلات مهاجرت در این مستند مطرح می شود. با این حال می توان نقدهای هم بر این مستند داشت. به این معنا که این تصویر کاملی از سوژه نیست و ما با مهاجران موفق هم مواجه هستیم که توانستند زندگی بهتری را برای خود رقم بزنند. با این حال تماشای این مستند می تواند مخاطبی را که قصد مهاجرت دارد با برخی واقعیت های تلخ مواجه کند که شاید آن را جدی نمی گرفتند.