هنروتجربه: مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی انجمن صنفی موسسات پخش فیلم با حضور اکثریت اعضاء دوم آذرماه برگزار شد.

به گزارش سایت هنروتجربه، مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی انجمن صنفی موسسات پخش فیلم روز سه شنبه ۲ آذرماه با حضور اکثریت اعضا این مجمع برگزار شد.

رای گیری مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی انجمن صنفی موسسات پخش فیلم که زیر نظر نماینده وزارت کار و با رعایت دستورالعمل‌های قانونی در برگزاری مجامع انجام شد با رای گیری از میان تمام ۲۴ عضو انجمن علی سرتیپی با اتفاق آرا و ۲۴ رای و پس از او مرتضی شایسته با ۲۰ رای، سعید خانی و مهدی صباغ‌زاده با ۱۹ رای، بیژن امکانیان ۱۸، داریوش باباییان ۱۶ و حبیب اسماعیلی با ۱۴ رای به عنوان هفت نفر عضو اصلی هیات مدیره و اصغر بانکی و حسن توکل‌نیا هم با ۱۰ و ۹ رای به ترتیب به عنوان عضو علی البدل اول و دوم هیات مدیره برای مدت سه سال برگزیده شدند۔

همچنین محسن مسافرچی با ۱۳ رای به عنوان بازرس اصلی و امیرحسین حیدری با ۱۱ رای به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شدند.

اعضای انجمن صنفی پخش به اتفاق آرا و بدون حتی یک مخالف ضمن تایید گزارش عملکرد هیات مدیره، بازرس و گزارش مالی دوره سه ساله به تغییر اعضاء هیات مدیره از ۵نفر به ۷ نفر و مدت فعالیت بازرس از یک سال به سه سال موافقت کردند.