هنروتجربه: پنج پروژه مستند از ایران به عنوان ۱۶ مستند منتخب برنامه حمایتی کلوزآپ در کشور بلژیک انتخاب شدند.

به گزارش سایت هنروتجربه،  «نچ» جدیدترین پروژه مستند بلند محمد طبرسا و مهناز تفاقی،  «یک جغد، یک باغ و یک نویسنده» از سارا دولت آبادی، «جرثقیل، پرنده‌ای در دل شهر» به کارگردانی حامد ذوالفقاری، «من یک درخت زیتون هستم» به کارگردانی یاسمن شریف منش و «کوه شیرین» به کارگردانی سپیده جمشیدی نژاد، جزو ۱۶ پروژه منتخب در بخش آثار مستند بلند در حال تولید موسسه کلوزآپ بلژیک قرار گرفتند.

پروژه‌هایی از کشورهای افغانستان، عراق، مصر، فلسطین، سوریه، قطر، سودان، ترکیه و یمن نیز جزو برندگان این برنامه حمایتی ویژه سینمای خاورمیانه هستند.