هنروتجربه: یک دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبائی یادداشتی را درباره مستند «پنهان_برندگان» نوشت.

به گزارش سایت هنروتجربه، فرهاد ریاضی دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبائی در یادداشتی به بسته مستند «پنهان_برندگان» که این روزها روی پرده سینماهای هنروتجربه است، پرداخت.

متن یادداشت به شرح زیر است:

«جوامع دور از وطن یا دیاسپورا(Diaspora) به پراکندگی، مهاجرت یا آوارگی گروهی از مردم اطلاق می‌شود که دور از خانه و کاشانه اصلی خویش زندگی می‌کنند و در دنیا پراکنده شده‌اند. این واژه ریشه در متون کهن داشته اما اخیراً معنای این واژه بسط پیدا کرده‌است و به پراکندگی گروهی از مردم اطلاق می‌شود که دارای ریشه مشترکی هستند و از خانه خود رانده شده یا فرار کرده‌اند.. ایجاد جوامع دور از میهن می‌تواند خودخواسته یا ناخواسته باشد.
در دو دهۀ اخیر، «مهاجرت» نه یکی موضوع حاشیه‌ای در جامعۀ ایران که به مساله‌ای پیچیده با سویه‌های مختلف مطالعات فرهنگی و جامعه‌شناسی تبدیل شده است. بستۀ مستند «مهاجرت» در گروه هنر و تجربه- «پنهان»/شیرین برق‌نورد و «برندگان»/امید عبدالهی- دو روایت از این موضوع مهم پیرامون‌مان است. اولی یک فیلم-‌مقاله‌ است که به تاسی از الگوهای مدرن روایت‌های مطالعاتی-اجرایی، با طرح موضوع- در کنار دیوار برلین- مخاطب را در طرح پرسش‌های خود، سهیم می‌کند. و دومی در این سوی میدان، به زندگی خانوادگی دو خانواده می‌پردازد که متاثر از مهاجرت- در اینجا با تمرکز بر لاتاری کشور آمریکا- چگونه، مناسبات تازه‌ای را تجربه می‌کنند.
این حرکت ارزشمند گروه هنر و تجربه برای اکران همزمان این دو مستند در یک بستۀ نمایش را می‌توان به فال نیک گرفت که بتوان بر این اساس و در ادامۀ مسیر، از دل ارتباط موثر با گروه‌های دانشگاهی- دانشکده‌های علوم اجتماعی، پژوهشگاه‌های مرتبط و..- طرح موضوعات تازه‌ای را برای ساخت و پرداخت در سینمای پیشروی مستند کشور، پیش روی علاقه‌مندانش باز کرد و نبض این سینما را هر چه بیشتر به التهابات جامعه و مردمانش نزدیک کرد.»

مستند «پنهان» اثر شیرین برق نورد و مستند «برندگان» ساخته امید عبدالهی است.