هنروتجربه: عماد خدابخش می‌گوید اساساً مخاطب فیلم کوتاه، مخاطب خاص است بنابراین آن شکلی که سینمای بلند حرفه‌ای تبلیغات دارند، در این نوع سینما وجود ندارد و خود فیلمسازها به صورت شخصی و مستقل، کارها را انجام می‌دهند. تجربه‌های موفقی را نیز پیشتر شاهد بودیم که به دلیل کرونا و محدودیت‌ها کمرنگ شدند اما الان که دوباره سینماها باز شدند، فکر می‌کنم باید تمهیدی جدی در این زمینه اندیشیده شود.

خدابخش تدوینگر سینما درباره مجموعه فیلم‌های کوتاه «وضعیت قرمز» که در سینماهای هنروتجربه روی پرده است و اینکه آیا اکران این مجموعه فیلم‌های کوتاه به سینمای کوتاه کمک می‌کند یا خیر، به خبرنگار صبا گفت: اکران فیلم‌های کوتاه قطعاً به دیده شدن سینمای کوتاه کمک خواهد کرد اما مساله‌ای که وجود دارد در وهله اول، ساماندهی اکران‌ها است؛ اینکه فیلمسازهایی که یک بسته یا مجموعه را جمع می‌کنند، معمولاً باید خودشان، خودشان را پیدا کنند و به سازوکاری برای اکران برسند. مساله اصلی این است که چطور می‌شود این پروژه را به ساماندهی رساند که برای فیلمسازهایی که ارتباطی با دیگران ندارند، فرصتی فراهم شود.

وی با تاکید بر اینکه موسسه «هنر و تجربه» و سازمان سینمایی در این زمینه می‌توانند راهکاری بیندیشند، اظهار کرد: اساساً مخاطب فیلم کوتاه، مخاطب خاص است بنابراین آن شکلی که سینمای بلند حرفه‌ای تبلیغات دارند، در این نوع سینما وجود ندارد و خود فیلمسازها به صورت شخصی و مستقل، کارها را انجام می‌دهند. تجربه‌های موفقی را نیز پیشتر شاهد بودیم که به دلیل کرونا و محدودیت‌ها کمرنگ شدند اما الان که دوباره سینماها باز شدند، فکر می‌کنم باید تمهیدی جدی در این زمینه اندیشیده شود.

خدابخش که تدوین فیلم کوتاه «شوفر» از مجموعه «وضعیت قرمز» را انجام داده است، اکران این مجموعه فیلم‌ها را اتفاقی خوب توصیف و درباره اکران آنلاین فیلم‌های کوتاه نیز اظهار کرد: معتقدم الان که سینماها باز شدند، بهتر است مخاطبان فیلم‌های کوتاه را هم روی پرده ببینند. فیلم‌های کوتاه «وضعیت قرمز» و به طور کلی فیلم‌های کوتاه در شرایطی حرفه‌ای ساخته می‌شوند و قطعاً تماشای آنها در سالن سینما به مراتب بهتر است.

وی که در کارنامه حرفه‌ای خود تدوین فیلم‌های سینمایی به‌نامی را دارد، در پایان درباره تفاوت تدوین فیلم بلند و کوتاه گفت: شکل تدوین فیلم کوتاه با بلند، خیلی تفاوت وجود ندارد حتی می‌توانم بگویم که بعضاً فیلمسازهای کوتاه، جدی‌تر از فیلمسازهای بلند کار می‌کنند، چراکه در سینمای کوتاه مساله فروش و بخش صنعتی سینما کمتر است و تجربه‌هایی که در سینمای کوتاه می‌شود خیلی بیشتر است بنابراین برای شخص من، «سینمای کوتاه» مقوله جدی‌تری به حساب می‌آید.