هنروتجربه: طرح سینما فرهنگ جایگزین طرح سینما امید می‌شود.

به گزارش سایت هنروتجربه، بنابر اعلام سازمان سینمایی، نشان و شناسه و هویت اسمی «سینما فرهنگ» از این پس جایگزین «سینما امید» می‌شود. عدالت محوری به عنوان یکی از محورها و شعارهای این دوره سازمان سینمایی است و در این راستا، توسعه امکانات و ظرفیت‌های و توزیع عادلانه آن‌ها یکی از دغدغه‌های اساسی سازمان خواهد بود.

از این رو، یکی از مهمترین‌ مسایل ایجاد بسترهای لازم برای بهره مندی اقشار و مناطق‌ محروم از خدمات فرهنگی و محصولات سینمایی است. پروژه «سینما امید» که روند نسبتا قابل قبولی را طی کرده و‌ موجب توسعه ظرفیت‌های نمایشی در استان‌های مختلف کشور شده از این پس با عنوان پروژه «سینما فرهنگ» تداوم‌ خواهد یافت.

برچسب‌ها: