هنروتجربه: پنجشنبه‌های پرسش و پاسخ با موضوع «سینمای مستند امروز ایران؛ فرصت‌ها و موانع» برگزار می‌شود.

به گزارش سایت هنروتجربه به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی کارگردانان مستند، موسسه انسان‌شناسی و فرهنگ با مشارکت انجمن صنفی کارگردانان مستند سینمای ایران نشستی را با حضور همایون امامی (مستندساز و پژوهشگر سینمای مستند) با موضوع «سینمای مستند امروز ایران؛ فرصت‌ها و موانع، با تکیه بر نقش جشنواره‌ها در گسترش کمی و کیفی سینمای مستند ایران» برگزار می‌کند.

این نشست که بر اساس پرسش و پاسخ انجام می‌گیرد، پنجشنبه ۲۳ دی ماه ساعت ۱۳ در صفحه رسمی اینستاگرام انسان‌شناسی و فرهنگ (Anthropology_iran) برگزار می‌شود.