هنروتجربه-رضاصائمی: مستند انیمیشن «کاغذ پاره ها» را می توان بیش از هر چیز نوعی آشنایی زدایی از این گونه سینمایی به واسطه خلاقیت در فرم و ساختار ترکیبی اثر دانست که البته با رویکرد متفاوتی که در پرداخت سوژه در پیش گرفته، اثری متفاوت و تاثیر گذار خلق کرده است که گویی فرم آن به تاثیرگذاری بیشتر سوژه آن انجامیده. در «کاغذ پاره ها» با واقعیتی تلخ و تکان دهنده از وضعیت اسفبار زنان کارتون خواب و قصه دردناک سرنوشت آن مواجه می شویم بدون اینکه تصویری از آنها ببنیم. به جای تصویری با کاراکترهای مقوایی مواجه هستیم که قرار است نماد یا جایگزین آدمهای واقعی باشند.

در واقع در اینجا نه فقط با قصه زنان کارتن خواب که با کارتن هایی مواجه هستیم که به کاراکتر نمادین این زنها بدل شده اند. استفاده هوشمندانه کارگردان از کارتن و مقوا برای روایت قصه ای درباره زنان کارتن خواب، خود کارتن را به ابژه ای اثربخش در روایت قصه تبدیل می کند. اما به قول فروغ فرخ زاد این تنها صداست که باقی می ماند. در اینجا به جای سیمای واقعی شخصیت ها با صدای واقعی آنها روبرو هستیم. صداهایی که طی مصاحبه کارگردان با این زنان گرفته شده و حالا بر روی شخصیت ها سوار شده است. محدودیت و معذوریتی که در تصویربرداری از این زنان وجود داشت با خلاقیت کارگردان جبران شد و با مستند انیمیشنی متفاوت مواجه هستیم که توانسته با دوری از سانتی مانتالیسم و احساسی گری احتمالی که ممکن بود با یک مستند رئالیستی شکل بگیرد با فاصله گذاری از سوژه از طریق مدل روایی خود، مخاطب را به تامل و تاثر بیشتری درباره آنها وا می دارد. در واقع بهزاد نعلبندی از ممنوعیت حضور دوربین در محل زندگی این زنها، این محدویت را به فرصتی خلاقانه بدل می کند که فارغ از توان بیانگری در روایت سوژه از قابلیت های فرمی و زیبایی شناختی هم برخوردار شده است.

گویی زنانی هم که پای این گفتگوها نشسته اند به دلیل عدم حضور دوربین، هم راحت تر و بدون نگرانی حرف زده اند و هم اعتماد بیشتری به کارگردان کرده و از رازهای مگویی حرف زدند که شاید اگر دوربین بود دست به خودسانسوری می زدنند. این مسئله، امکانی فراهم کرد تا به لایه های درونی تر و پنهان تری از شخصیت این زنان برویم و با درد و رنج هایی عمیق آنها آشنا شویم. به همین دلیل فارغ از سویه های زیبایی شناسی و جذابیت های فرمی و بصری، «کاغذ پاره ها» آسیب شناسی یا مسئله شناسی دقیقی از وضعیت روانی و رفتاری و اجتماعی زنان کارتن خواب ارائه می دهد که واجد زبانی روانکاوانه و جامعه شناختی است.